Ortodonti, dişlerin ve çene kemiklerinin tedavisi, teşhisi ve önlenmesi ile ilgilenen diş hekimliği uzmanlık dalıdır.

Büyüme ve gelişme süreci devam eden bireylerde, dişsel ve iskeletsel sorunlar tedavi edilebilirken, yetişkinlerde ise iskeletsel sorunlar, ortodontik tedaviyi destekleyen ortognatik cerrahi işlemlerle birlikte tedavi edilebilir.

Sizi dinliyor, size anlatıyor, aklınızdaki tüm soru işaretlerini gideriyoruz.

Muayene ve Teşhis:
Hastanın ağız yapısını ve çene ilişkilerini değerlendirmek için detaylı bir muayene yaparız. Dişlerin ve çenenin mevcut durumunu değerlendirir, röntgenler ve diğer görüntüleme teknikleri kullanarak teşhisi sağlarız

Tedavi Planı Oluşturma:
Ortodontistimiz hastanın durumuna bağlı olarak, bir tedavi planı oluşturur.
Bu plan, hangi tür ortodontik cihazların veya apareylerin kullanılacağını, tedavi süresini ve hedefleri belirler..

Diş Telleri (Braketler):
Diş telleri, dişlerin düzeltilmesi ve çene yapısının düzenlenmesi için yaygın olarak kullanılan bir ortodontik cihazdır. Ortodontist, tellerin doğru bir şekilde dişlere takılmasını ve ayarlanmasını sağlar.
Şeffaf Plaklar ve Alignerler: Görünür diş telleri istemeyen bazı hastalar için, şeffaf plaklar veya alignerler kullanılabilir. Bu, dişlerin hafif düzeltilmesi gereken durumlarda etkili bir seçenektir.

Ortognatik Cerrahi: İskeletsel problemleri olan hastalar için ortognatik cerrahi gerekebilir. Bu tür cerrahi işlemler, çene kemiklerinin yeniden konumlandırılmasını içerir ve ortodonti ile birlikte uygulanabilir.

Kapanış Sorunları ve Çene Dengelemesi: Ortodontist, ağız kapanış sorunlarını (örneğin, açık ısırık veya derin ısırık) düzeltebilir ve çene dengesini sağlayabilir.

Retainerlar: Tedavi sonrasında, dişlerin istenilen pozisyonda kalmasını sağlamak için retainerlar kullanılabilir. Ortodontist, retainerların uygun şekilde kullanılmasını sağlar.

Tedavi İzleme: Ortodontistimiz, tedavi süresince düzenli olarak hastayı kontrol eder ve tedavinin ilerlemesini izler. Gerekirse ayarlamalar yapabilir.

Ortodonti tedavisi, dişlerin düzeltilmesi, çene problemlerinin giderilmesi ve daha sağlıklı bir ağız yapısının oluşturulması için önemlidir. Bu tedaviyi yürütürken, hastanın ihtiyaçlarına ve durumuna özgü bir tedavi planı oluşturur ve bu süreç boyunca hastayı destekleriz.