Gülüş Tasarımı, mevcut diş durumunuzu sanatsal anlamda daha estetik ve daha doğal görünümü için yapılan bir diş hekimliği tedavisi prosedürüdürEstetik Gülüş Tasarımı duygu dünyasına ilişkin birtakım ipuçlarını ve duygu durumumuzu en berrak şekilde açığa vuran bir fizyolojik bir eylemdir. Bununla birlikte, yüzümüzün karakteristik yapısıyla uyum içerisinde olan ya da olması gereken en önemli iletişim aracıdır.

Gülüş Estetiği adı altında, diş ve diş etine yönelik tüm cerrahi işlemler, estetik gerekçelerle yapılan tüm müdahaleler, en güzel gülüşü elde etmeye yönelik tedavilerdir. Beyaz Estetik”  ile dişe yapılacak uygulamalarla dişlerin estetik görünümü hedeflenir. Pembe Estetik ile diş etlerine estetik bir görünüm kazandırmak amaçlanır.

Gülüş Tasarımı Ve Yüz Estetiği

Yüzün karakteristik yapısı değerlendirilerek; bakışlarla, ten rengiyle ve dudak yapısıyla bir ahenk içerisinde olması hedeflenerek kişiye özel bir estetik gülüş tasarlanır. Kliniğimizde gülüş estetiğine yönelik tedavi yöntemlerimiz ve teknik alt yapımız çok güçlüdür. Gülüş Tasarımı sayesinde her hastamıza özel bir gülüş hedeflenir ve bu estetik gülüş sonucu elde etmeye yönelik gerekli tedavi süreci başlatılır.

Bu süreç bir tedavi ve operasyonlar silsilesi olsa da esasında bir sanatsal süreçtir. Gülüş tasarımı sürecinde bir insana kazandırdığımız güzel ve estetik bir gülüş, aynı zamanda onun hayatınada estetik bir dokunuşta bulunmak, hayatına güzellik katmaktır. Gülüş estetiği için kliniğimizde gelen hastalarımızın kendi gülüşlerini önemsedikleri kadar, bizler de onların estetik bir gülüşe sahip olmalarını hedeflemekteyiz.

Gülüş Dizaynı

Gülüş Dizaynı

Estetik Gülüş Tasarımı

Gülüş tasarımı, yalnızca bireylere sağlıklı ve estetik bir gülümseme kazandırmaz. Ruhsal durumunu ve mutluluğunu, sevincini, memnuniyetini en estetik ve etkileyici şekilde, berrak bir ifadeyle dış dünyaya aksettirmesini de sağlar.

Bireyin estetik anlamda bir diş ve ağız problemi varsa bu durum kendisiyle çevresinin arasına bariyerler koymasına, özgüven bakımından yetersizlik hissine kapılmasına sebep olur. Hatta bu bireyler zamanla bu hisler neticesinde gülüşlerini kısıtlayıp, tüm içtenliklerini bastırır hale gelebilirler.

Bu bağlamda, gülüş tasarımı ve pembe estetik yalnızca lokal bir estetik operasyon değildir. Gülüş Tasarımı bireylerin duygu durumlarına da temas eden estetik müdahalelerdir. Gülüş Tasarımı, mevcut diş durumunuzu sanatsal anlamda daha estetik ve daha doğal görünümü için yapılan bir estetik diş hekimliği tedavisi prosedürüdür.

Zirkonyum diş kaplama, porselen lamina veneer ya da yaprak porselen diş, bonding dolgu, artenemal tekniği ve implant tedavileri diğer estetik diş hekimliği bünyesinde gerçekleştirilen tedavilerle hastalara estetik gülüş ile kaybedilen özgüven de geri verilir.

Gülüş Tasarımı Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Gülüş Tasarımı, estetik bir gülüşün arka planında, sağlıklı bir diş ve diş eti yapısı mevcuttur. Bireylerin dişlerinin ve diş etlerinin estetik görünümü aynı zamanda sağlıklı bir ağız yapısına, diş ve diş etine sahip olduğunu da gösterir. Sağlığını yitirmiş bir ağız yapısı, estetik açıdan güzel bir görünüm sergilemede yetersiz kalır. Bu noktada beyaz estetik ve pembe estetik tedavi yöntemleri devreye girer. Beyaz estetik dişlere yönelik yapılan tüm gülüş estetiği ve gülüş tasarımı tedavi yöntemlerinin genel adıdır.

Gülüş Tasarımı Ve Seçeneklerimiz

Bireyler kendilerini daha iyi hissetmek ve estetik bir gülüşe kavuşmak için pembe estetik ve beyaz estetik tedavi yöntemlerine başvurabilirler. Bu doğrultuda klinik olarak, hastalarımızın sağlıklı ve estetik açıdan başarılı bir gülüşe ulaşabilmeleri için birtakım cerrahi nitelikli olan ve olmayan tedavi yöntemleri uygulamaktayız.

Beyaz Estetik

Kliniğimizde hem ağız sağlığına hem de estetik bütünlüğüne yönelik uyguladığımız başlıca beyaz estetik tedavi yöntemleri;

Gülüş tasarımı kapsamında, zirkonyum diş kaplama tedavisi , bonding , bir günde implant , lamine diş kaplama ya da yaprak porselen diş, artenemal bonding tekniği gibi yöntemleri uygulamaktayız.  Diş ve diş eti sağlığını doğrudan ilgilendiren, hem pembe estetik hem de beyaz estetik açısından son derece ciddi problemler oluşturan diş taşı problemleri birtakım müdahalelerle bertaraf edilir. Gülüş tasarımı tedavi süreci kapsamında diş yüzeyine beyazlatma işlemleri uygulanarak estetik görünüm adına başarılı sonuçlar elde edilir. Tüm bu operasyonlar, hastalarımıza kaybettikleri özgüvenlerini geri kazandırırken gülüşlerinin önündeki engelleri kaldırır ve özlem duydukları estetik gülüşe sahip olmalarını sağlar.

Gülüş Estetiği için Hangi işlemler Yapılır?

Gülmek, insanoğluna verilen en güzel eylemdir ve içten bir gülüşe hiçbir unsur engel olmamalıdır. Bahçeşehir’de bulunan kliniğimizde hastalarımızın gülüşlerine engel olabilecek olumsuzlukları beyaz estetik ve pembe estetik teknikleri ile ortadan kaldırmaktayız. Bu sayede onlara has biricik gülüşler tasarlayarak ortadan kaldırıp, onları estetik ve sağlıklı bir gülüşle kliniğimizden uğurlamaktayız.

Gülüş Tasarımı Uygulamaları

Klinik olarak diş sağlığına ve estetik görünümüne gösterdiğimiz hassasiyeti birebir ölçüde diş eti estetiğine de göstermekteyiz.  Pembe estetik tedavisi yöntemleriyle hastalarımızın gülüş estetiğini sağlamak adına çeşitli yöntemler uygulamaktayız. Diş etleri, dişlerin köklerini muhafaza eden ve onları besleyen yaşamsal alanlarıdır. Birçok diş estetiği ve gülüş estetiği problemi, diş etindeki sorunlardan kaynaklanmaktadır. Bu sorunlar ise diş etinde sebep olduğu estetik kayıplar nedeniyle pembe estetik tedavilerini gerekli hale getirmektedir.

Yine aşınma ya da farklı sebeplerle tutuculuğunu kaybetmiş bir diş eti, bünyesinde dişleri tutmakta zorlanır. Bunun sonucunda dişlerde sallanma ya da kayıplar yaşanacağı için diş estetiği ve gülüş estetiği açısından olumsuz görüntü ortaya çıkar. Diş etindeki çekilmeler ve erimeler dişle diş etinin birleşme noktasındaki çizgisel hattı da bozacağı için dişlerin estetik görünümünü ve gülüş estetiğinide gölgeler.

Tüm bu olumsuz diş eti halleri, diş etinin estetik görünümünü yitirmesine neden olur. İşte tam burada “Pembe Estetik” kavramı devreye girer. Diş etlerini, dişlerin yaşam sürdüğü bir temel yapı olarak kabul edersek, pembe estetiğin önemini vurgulamada en sade ve doğru ifadeyi seçmiş oluruz. O halde, bu temel yapıyı en iyi şekilde muhafaza etmek ve belli periyodlar içerisinde profesyonel klinik müdahalelerden istifade etmek hastalar açısından son derece sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.

Gülüş Tasarımı Neden Önemlidir?

Tedavisi geciktirilmiş diş eti problemleri zamanla diş etinde birtakım kayıplara yol açar ve bunun neticesinde dişlerin mevcudiyeti de tehlikeye girer. Diş diziliminin bozulması, diş etlerinin çekilmesi ya da diş taşı oluşumu gibi sorunlar diş etinin estetik açıdan yoksun bir görünüme sahip olmasına neden olur. Diş etini tahrip eden ve diş etinde kayıplara neden olan bu tip sorunların ortadan kaldırılmasının ardından uygulanacak olan pembe estetik, görüntü bakımından da bir iyileşme sağlayacaktır.

Gülüş Tasarımı Ve Estetik Görünüm

Sağlıklı ve estetik görünümlü dişleri yine kendisi gibi sağlıklı diş etleri çevreler. Ağız ve onun estetik duruşu, bireylerin her an sergiledikleri ve iletişimlerinde belirleyicilik üstlenen mimiklerinde, konuşma ve ses oluşumu bakımından doğru anlamı ifade etmede yüzdeki kilit noktası haline gelmektedir.

İnsan hayatında böylesine öneme sahip olan bir uzvun sağlıksız olma hali yine hayati anlamda aksaklıklar meydana getirir. Bireylerin yemek alışkanlıklarında dahi değişikliklere gitmesine neden olabilecek bir problem, aslında bireyleri hayati kısıtlamalara sürükleyebilmektedir.

Gülüş Tasarımı Ve Diş Eti Çekilmesi

Bir diş eti çekilmesi ya da erimesi, diş eti renginin sağlıksız görünmesi her bireyi endişeye sevk eder; sağlık açısından olumsuz neticeleri olduğu gibi estetik açıdan da bireyleri tehdit eder.

Diş etindeki bir çizgi ya da dizilim bozukluğu ne kadar iyi görünen dişlerimiz olsa da aslında bir şeylerin ters gittiğini gösterir. Ayrıca bireylerin diş etlerinin gülüş esnasında fazlaca görünümü ve diş etindeki asimetrik görünüm de pembe estetik tedavisi ile giderilmesi gereken problemlerdir.

Bu gibi durumlarda Bahçeşehir’deki kliniğimizde tüm operasyonlarımızda olduğu gibi hastalarımızın konforuna öncelik vermekteyiz.  Estetik ve başarılı sonuçlar elde etmek suretiyle hastalarımıza ait biricik olan estetik gülüşü tasarlamaktayız. Bu kapsamda hastalarımızın ağız ve gülüş estetiğine dair tüm gerekli beyaz estetik ve pembe estetik uygulamalarını yapmaktayız.

Gülüş Tasarımı Ortalama Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Gülüş tasarımı yapılacak olan bir hastada tedavileri belirleyen iki temel faktör vardır. Bunlardan birincisi kişinin ağız, yüz ve kemik yapısından kaynaklı kalıtsal etmenler olurken ikinci faktör ise kişinin tedavi sonrası ortaya çıkacak sonuç konusundaki beklentileridir.

Ağız ve diş yapısındaki kusurların giderilmesinin yanında, hastanın da beklentilerini karşılayacak estetik dokunuşlarla gülüş tasarımı tedavileri tamamlanmaktadır. Sonuç olarak tedavi fiyatlarını belirleyen faktörler kişiden kişiye çok farklı olabilmektedir.

Gülüş Tasarımı Ortalama Fiyatları 1.000 ₺ ile 30.000 ₺ gibi geniş bir aralıkta fiyatlandırılabilir; örneğin Laminate Veneer kullanılan bir tedavi çözümünde tek diş için 2.500 ₺ – tek çene için 25.000 ₺ aralığından bahsedilebilir.

Gülüş Tasarımı Ortalama Fiyatları her hastanın ihtiyaçlarının kendine özgü olması; tedavinin çok komplike uygulamalar içerip içermemesine göre net olarak belirlenebilmektedir. Yine örnek vermek gerekirse kimi hastalarda sadece problem diş etlerinden kaynaklandığından pembe estetik yapılması yeterli olurken; kimi hastalarda hem pembe estetik hem de diş kaplama ve beyazlatma gibi daha komplike uygulamalar gerekebilmektedir.

 

Leave a Reply